Kuriame Lietuvos ateitį

UAB „Žvyro karjerai“, vykdanti smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimo veiklą, įgyvendina projektą „Margio karjero technologinės bazės modernizavimas“.

Projekto tikslas - įdiegti technologines ekoinovacijas įmonėje, kurios leistų prisidėti prie gamtos išteklių taupymo ir taršos mažinimo.

Projekto metu įsigyta moderni karjerų eksploatavimo įranga leis sumažinti elektros, vandens ir kitų žaliavų naudojimą įmonės gamybiniuose procesuose, bus patobulinti šiuo metu įmonėje gaminami produktai.

Projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0124 „Margio karjero technologinės bazės modernizavimas“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Regio potencialas LT“.

Projekto finansavimas – 200 000 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto biudžetas – 348 900 Eur.

Projekto trukmė:      Pradžia - 2019 10 14
                              Pabaiga - 2021 06 09

www.einvesticijos.ltKuriame Lietuvos ateitį

UAB „Žvyro karjerai“, vykdanti smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimo veiklą, įgyvendina projektą „Karjero technologinės bazės modernizavimas siekiant padidinti veiklos produktyvumą ir sumažinti neigiamą įtaką aplinkai“.

Projektas leis ne tik atnaujinti įmonės gamybinę bazę, sumažinti elektros, vandens ir kitų žaliavų naudojimą gamybos procesuose, bet  ir leis prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo, racionalaus gamtos išteklių naudojimo. Be to, siekiant prisidėti prie taršos mažinimo ir antrinio atliekų panaudojimo,  įmonė planuoja pradėti naują produktą iš atliekų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto finansavimas – 387 240 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo  2018 m. balandžio 13 d. iki 2020 m. sausio 31 d.

www.einvesticijos.ltLaukiame Jūsų klausimų, užsakymų