Žvyro karjerai - žalia energija ir tausojama aplinka

UAB „Žvyro karjerai” įkurta 1998 m. rugsėjo 24 d.                                                     

Pagrindinė bendrovės veikla – smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas.

Įmonė eksploatuoja vieną didžiausių Lietuvoje Trakų (Serapiniškių) smėlio-žvyro telkinį, esantį Senuose Trakuose, Trakų r. bei Margio smėlio-žvyro telkinį, esantį Kapčiškių k., Trakų r.

Karjeruose iš vietinių naudingųjų išteklių yra gaminamas įvairių frakcijų smėlis, žvirgždas, žvirgždo atsijos bei žvirgždo skalda. Taip pat įmonė tiekia dolomito skaldą bei importuoja granito žaliavą ir iš jos Trakų karjere gamina įvairių frakcijų granito skaldą.

UAB „Žvyro karjerai“ gaminami produktai naudojami kelių ir geležinkelių tiesimui, asfaltbetonio, betono bei gelžbetonio gamybai, įvairiems statybos darbams bei aplinkos tvarkymui.

Pirkėjų patogumui įmonė teikia produkcijos pristatymo paslaugas autotransportu, o iš Trakų karjero ir geležinkelio transportu. Trakų karjere yra geležinkelio atšaka.

UAB „Žvyro karjerai" vienas iš prioritetinių tikslų yra gaminti ir tiekti klientams aukštos kokybės, jų poreikius atitinkančius produktus. Užpildų gamyba yra sertifikuota pagal LST EN 12620; LST EN 13043; LST EN 13242; LST EN 13450 2+ sistemą. Trakų karjere gaminamas smėlio ir žvirgždo mišinys fr. 0/4 yra pelnęs titulą "Geriausias metų gaminys". Įmonė pastoviai investuoja į įrangos bei gamybos proceso modernizavimą, tuo gerindama gaminamų medžiagų kokybę bei gamtinių išteklių panaudojimą.

Profesionalaus kolektyvo, aukštos kokybės produktų bei atsakingų santykių su pirkėjais ir tiekėjais dėka, UAB „Žvyro karjerai“ užima tvirtą poziciją tarp Lietuvos nerūdinių statybinių medžiagų gamintojų.

UAB „Žvyro karjerai“ yra Lietuvos karjerų asociacijos narė.

Kuriame Lietuvos ateitį

UAB „Žvyro karjerai“, vykdanti smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimo veiklą, įgyvendina projektą „Karjero technologinės bazės modernizavimas siekiant padidinti veiklos produktyvumą ir sumažinti neigiamą įtaką aplinkai“. Projektas leis ne tik atnaujinti įmonės gamybinę bazę, sumažinti elektros, vandens ir kitų žaliavų naudojimą gamybos procesuose, bet  ir leis prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo, racionalaus gamtos išteklių naudojimo. Be to, siekiant prisidėti prie taršos mažinimo ir antrinio atliekų panaudojimo,  įmonė planuoja pradėti naują produktą iš atliekų.

Projektas įgyvendinmamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto finansavimas – 387 240 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo  2018 m. balandžio 13 d. iki 2020 m. sausio 31 d.Laukiame Jūsų klausimų, užsakymų

zzzzzz